کتاب در کوی آرشان

اثر آرش اکبری مفاخر از انتشارات سخن-بهترین رمان ها

در کوی آرشان بیست گفتار دربارۀ ادب حماسی در ایران باختری و نخستین و مستندترین منبع پژوهشی در این زمینه است. در این مجموعه ادب حماسی ایران به دو شاخه شرقی به زبان‌ فارسی و شاخه غربی به زبان گورانی تقسیم شده است. هسته اصلی مقالات نقد و بررسی حماسه‌های گورانی بر پایه دستنویس‌های موجود همراه با طرح مباحث اساطیری و زبان‌شناسی است.


خرید کتاب در کوی آرشان
جستجوی کتاب در کوی آرشان در گودریدز

معرفی کتاب در کوی آرشان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در کوی آرشان


 کتاب شانزده سال
 کتاب رویای یک عمارت فرعونی
 کتاب بود و نابود
 کتاب تبخال
 کتاب مفقود سوم
 کتاب گربه پایتخت