کتاب چرم ساغری

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات ناهید - مترجم: م.ا.به آذین-بهترین رمان ها

در این رمان، شاید بیش از هر اثر دیگر بالزاک، روح بدبینی نویسنده منعکس گشته است. بالزاک این اثر را در یکصد و بیست‌ و پنج سال پیش، یعنی در سال ۱۸۳۱ میلادی نوشته است. ولی بسیاری از مسائلی که بدان اشاره می‌کند برای زمان حاضر نیز تازگی دارد و می‌تواند آموزنده باشد.


خرید کتاب چرم ساغری
جستجوی کتاب چرم ساغری در گودریدز

معرفی کتاب چرم ساغری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چرم ساغری


 کتاب النی
 کتاب یک اندوه گذرا
 کتاب دلتنگی
 کتاب شکیبایی مگره
 کتاب جشنی برای کلاغ ها (کتاب اول)
 کتاب مرگ در میان ابرها