کتاب همسران خوب

اثر لوییزا می آلکوت از انتشارات فردوس - مترجم: شهین دخت رئیس زاده-بهترین رمان ها

تصویر آرمانی از دیدگاه آلکوت تصویر مارمی مارچ مادر خانواده است: زنی سخت‌کوش مسلط به احساسات خود با روحی قوی که شکست نمی‌شناسد و در عین فقر و سختی و مصیب به روی همسر و فرزندانش لبخند می‌زند و همه را به زندگی امیدوار می‌سازد... (نیویورک تایمز) تصویر آرمانی الکوت از زن در این رمان چنان قشر وسیعی از زنان طبقات مختلف را به خود جذب نمود که چندین نسل آن را به عنوان الگوی کمال یافته‌ی زن بودن سرمشق خود قرار دادند. (روزنامه‌ی همشهری) هنوز هم که مادربزرگ شده‌ام همچنان به زنان کوچک و همسران خوب این دو رمان دوست‌داشتنی نسل جوان عشق می‌ورزم و خیلی چیزها از آن آموختم... (مترجم کتاب)؛


خرید کتاب همسران خوب
جستجوی کتاب همسران خوب در گودریدز

معرفی کتاب همسران خوب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب همسران خوب


 کتاب من با شما نمی آیم
 کتاب جاودانگی
 کتاب صبحانه قهرمانان
 کتاب دعا برای ربوده شدگان
 کتاب بودنبروک ها (زوال یک خاندان)
 کتاب شیمی دان