کتاب نبرد

اثر کارلوس فوئنتس از انتشارات ماهی - مترجم: عبدالله کوثری-بهترین رمان ها

«نبرد در عین حال که نشانه ی کارلوس فوئنتس را بر خود دارد، آنچنان آزاد و آنچنان رها از تجربه های متاخر او نوشته شده و رویکردی چنان اصیل به مضمونی چنان عظیم دارد که می توان گفت این رمان نوشته ی کارلوس فوئنتسی است از نو زاده شده و سراپا نو شده.»
روبرتو گنسالس اِچه وریا
از مقدمه ی کتاب


خرید کتاب نبرد
جستجوی کتاب نبرد در گودریدز

معرفی کتاب نبرد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نبرد


 کتاب پین بال، 1973
 کتاب رنگ جادو
 کتاب خیالت تخت من بچه شرم
 کتاب جان آگاه
 کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی
 کتاب زن ظهر