کتاب مسخ

اثر فرانتس کافکا از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: صادق هدایت-بهترین رمان ها

کتاب در قطع جیبی و شامل داستان های زیر است
مسخ
گراکوس شکارچی
شمشیر
در کنیسه ما

از متن پست کتاب: نویسندگان کمیابی هستند که برای نخستین بار ، سبک و فکر و موضوع تازه ای را به میان میکشند ،به خصوص معنی جدید می آورند که پیش از آنها وجود نداشته است. کافکا یکی از هنرمندترین نویسندگان این دسته به شمار می آید. خواننده ای که با دنیای کافکا سر و کار پیدا میکند، در حالی که خرد و خیره شده، به سویش کشیده میشود. همین که از آستانه دنیایش گذشت، تأثیر آن را در زندگی خود حس میکند و پی میبرد که دنیا آن قدر هم بن بست نبوده است


خرید کتاب مسخ
جستجوی کتاب مسخ در گودریدز

معرفی کتاب مسخ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مسخ


 کتاب بر باد رفته
 کتاب دوئل
 کتاب باد در درختان بید
 کتاب زمان لرزه
 کتاب همه چی محشر است (نسبتا)
 کتاب صندلی راننده