کتاب قصر یخ

اثر تاریه وسوس از انتشارات جغد - مترجم: قاسم صنعوی-بهترین رمان ها

اگر آن سال را تا پایان زیسته بود به احتمال قوی آلکساندر سولژنیتسین را کنار می زد و سرنوشت جایزه نوبل ادبی آن سال را تغییر می داد. این نویسنده که پیش تر جایزه بزرگ شورای نوردیک را که نوبلی اختصاص یافته به نویسندگان اسکاندیناوی است دریافت داشته بود. به گفته الی پولونار استاد دانشکده ادبیات استراسبورگ و از متخصصان ادبیات نروژ، نمایشگر نقطه پیوند دو دوران ادبیات کشور خود به شمار می رود: یکی دوران رئالیسم و دیگری دوران گرایش به سبک پردازی که رمان نویسان جوان در جستجوی آن هستند.


خرید کتاب قصر یخ
جستجوی کتاب قصر یخ در گودریدز

معرفی کتاب قصر یخ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قصر یخ


 کتاب ماهی ها پرواز می کنند!
 کتاب الفبای خانواده
 کتاب باری دیگر برایدزهد
 کتاب پرنسیپ
 کتاب علم علیه شانس
 کتاب نود و سه