کتاب سونات کرویستر

اثر لئو تولستوی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سروش حبیبی-بهترین رمان ها

When Marshal of the Nobility Pozdnyshev suspects his wife of having an affair with her music partner, his jealousy consumes him and drives him to murder. Controversial upon publication in 1890, The Kreutzer Sonata illuminates Tolstoy’s then-feverish Christian ideals, his conflicts with lust and the hypocrisies of nineteenth-century marriage, and his thinking on the role of art and music in society.


خرید کتاب سونات کرویستر
جستجوی کتاب سونات کرویستر در گودریدز

معرفی کتاب سونات کرویستر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سونات کرویستر


 کتاب گریزپا
 کتاب آخرین مرز
 کتاب هیپی
 کتاب افسانه عشق
 کتاب دورکیم مرده است!
 کتاب زندگی و مرگ شهردار کاستربریج