کتاب سومین پلیس

اثر فلن اوبراین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: پیمان خاکسار-بهترین رمان ها

The Third Policeman is Flann OBriens brilliantly dark comic novel about the nature of time, death, and existence. Told by a narrator who has committed a botched robbery and brutal murder, the novel follows him and his adventures in a two-dimensional police station where, through the theories of the scientist/philosopher de Selby, he is introduced to "Atomic Theory" and its relation to bicycles, the existence of eternity (which turns out to be just down the road), and de Selbys view that the earth is not round but "sausage-shaped." With the help of his newly found soul named "Joe," he grapples with the riddles and contradictions that three eccentric policeman present to him.

The last of OBriens novels to be published, The Third Policeman joins OBriens other fiction (At Swim-Two-Birds, The Poor Mouth, The Hard Life, The Best of Myles, The Dalkey Archive) to ensure his place, along with James Joyce and Samuel Beckett, as one of Irelands great comic geniuses.


خرید کتاب سومین پلیس
جستجوی کتاب سومین پلیس در گودریدز

معرفی کتاب سومین پلیس از نگاه کاربران
«وجود انسان توهمی است که در خود توهمات ثانویه‌ی شب و روز را دربر دارد (دومی وضعیت غیر بهداشتی جو است به خاطر انباشت هوای سیاه) در شان انسان عاقل نیست که خود را دلواپس نزدیک شدنِ موهومِ توهمِ اعظم کند که مرگ می‌نامندش.» (دوسلبی

مشاهده لینک اصلی
در پایان مقدمه ی کتاب به نقل از «کیث هاپر» آمده است:
این کتاب اولین شاهکار بزرگ سَبکی است که امروزه پست مدرن می نامیم.
و اگر به من بگویند، یک چیز دوست داشتنی برای پست مدرن نام ببر، حتمن نام این کتاب را می برم.
کتاب در بی معنایی غوطه ور است، سر و تهش با هم نمی خواند، در دیالوگ هایش کسی حرفی می زند و دیگری جواب دیگری می دهد، ولی با همه ی این ها منطق خاص خودش را دارد.
در این کتاب با واقعیت های علمی و شرح و تفصیل آن ها روبرو می شوید. البته واقعیت های علمی که ساخته ی ذهن نویسنده است. مثلن این که همه چیز از «امنیوم» ساخته شده و هرکس کمی از آن را داشته باشد می تواند هر کاری خواست بکند. یا این که انسان از هم نشینی در کنار دوچرخه کم کم ویژگی های دوچرخه را پیدا می کند و حتا برعکس! یعنی دوچرخه هم از هم نشینی با انسان دارای ویژگی های انسانی می شود. و پاورقی های مفصل کتاب که به سبکی شبه علمی، از دانشمندی دیوانه به نام «دو سلبی» حرف می زند. دانشمندی که توانسته به کشف های عجیبی دست پیدا کند ولی قدرش دانسته نشده است.
این شبه علمی بودن کتاب و مخلوط کردن مفاهیم انتزاعی و آن جهانی مانند «ابدیت» با مفاهیم مادی و این جهانی مانند «اتاق»، «آسانسور» و... باعث شد کتاب با وجود غریب بودنش، برایم تا آخر جذاب باشد. با این که بخش های مختلفش به هم ربط نداشتند و انگار نویسنده فراموش کرده بود که اول کتابش چه گفته و همین طوری یک ریز در خلسه ای متوهمانه نوشته است. با این حال این توهم، زیبا بود چون ذهن نویسنده اش، خلاق و قوی بود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سومین پلیس


 کتاب ریگودون
 کتاب صدایی از دیوار
 کتاب زیرزمین اژدها
 کتاب بید کور،زن خفته
 کتاب خانه پدری
 کتاب کاتالینا