کتاب زنبورهای خاکستری

اثر آندری کورکف از انتشارات افق - مترجم: آبتین گلکار-بهترین رمان ها

زنبورهای خاکستری (۲۰۱۸) جدیدترین رمان آندری کورکوف، نویسندهٔ سرشناس اوکراینی ماجرای نزاع داخلی اوکراین بر سر شبه‌جزیرهٔ کریمه را روایت می‌کند.

داستان کورکوف سرگذشت انسانیت از دست رفته است و مردی که از همه چیز ناامید شده جز زنبورهایی که باید سربلند از این جنگ بیرون بیایند.

متوجهید که… در منطقهٔ ما مدام شلیک می‌کنند. از یک طرف اوکراینی‌ها و از طرف دیگر روس‌ها!
جوانک مصاحبه را قطع کرد: «کات! کات! این‌طوری نمی‌شود! حرفتان راتکرار کنید، فقط بدون کلمهٔ روس‌ها. روس‌ها را از کجا در آوردید؟»
سرگئیچ متزلزل تکرار کرد: «از یک طرف اوکراینی‌ها و از طرف دیگر… از سمت کاروسلینو: جدایی‌طلب‌ها…»


خرید کتاب زنبورهای خاکستری
جستجوی کتاب زنبورهای خاکستری در گودریدز

معرفی کتاب زنبورهای خاکستری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زنبورهای خاکستری


 کتاب مگ آتش پاره
 کتاب سریال چهار سابقه دار، قسمت ۷
 کتاب چرا از ایوانز نخواستند
 کتاب مترو 2033
 کتاب هنری زلزله و تعطیلات پرماجرا
 کتاب هر دو در نهایت می میرند