کتاب راه

اثر نجیب محفوظ از انتشارات هاشمی - مترجم: محمدرضا مرعشی پور-بهترین رمان ها

زندان و خرابکاری مالی بسمه، فاحشه، منجر به مرگ زودرس او می شود. پسرباز و پسرش، صابر، یک بازیگر خوب برای هیچ چیز، در حال حاضر در یک است، به طوری که او از دستورالعمل مرگ فرزندانش برای مادرش پیروی می کند و برای پدرش فکر می کند که او مرده است و امیدوار است که او را در آغوش بگیرد و در نتیجه سطح بالایی از زندگی را حفظ کند که او عادت کرده است. او از اسکندریه به قاهره نقل مکان می کند، جایی که وی در روزنامه ای برای پدرش تبلیغ می کند که او را به طور مداوم از بین می برد و دو زن را به وجود می آورد. ملایم و ساده لوح الهام، کارمند اداری آگهی روزنامه، در عشق با صابر قرار دارد. اما صابر، به نوبه خود، برای کاریما، یک زن دستگیر شده ازدواج کرده با صاحب صابر، که چندین ساله او ارشد است، را شاد می کند.


خرید کتاب راه
جستجوی کتاب راه در گودریدز

معرفی کتاب راه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راه


 کتاب سرخی خون، سفیدی برف
 کتاب چشم هایت
 کتاب خلوت
 کتاب سنگ شیطان
 کتاب فلفل
 کتاب بلیدرانر