کتاب راز دل لوکا

اثر اینیاتسیو سیلونه از انتشارات آزاد مهر - مترجم: بهمن رییسی-بهترین رمان ها

این رمان مکاشفه‌ی راز لوکا است که به خاطر فاش نکردن آن، بدون کوچک‌ترین دفاع، حبس ابد را می‌پذیرد. داستانی است عشقی، عاطفی... داستان زارعی است که با خشونت دستگاه اداری دادگستری و موازین نوشته نشده‌ی زندگی کشاورزی روبه‌رو می‌شود. لوکا که اشتباها به جرم قتل محکوم به حبس ابد می‌شود، چهل سال از عمر خود را در زندان به سر می‌برد. در پایان عمر، در حالی که قاتل اصلی به جرم خود اعتراف می‌کند، از زندان آزاد شده به آبادی خود بر می‌گردد و...


خرید کتاب راز دل لوکا
جستجوی کتاب راز دل لوکا در گودریدز

معرفی کتاب راز دل لوکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راز دل لوکا


 کتاب هلو برادر
 کتاب آله و آلاله
 کتاب تسخیرشدگان
 کتاب جامع التمثیل
 کتاب گم بی
 کتاب من عروسک گلهانم