کتاب دوست اندلسی

اثر الکساندر سودربرگ از انتشارات آوند دانش - مترجم: ارنواز صفری-بهترین رمان ها

«دوست اندلسی» ماجرای جنگ‌ها و کشمکش میان دو مافیاست. یکی قصد جان پسر رئیس مافیای دیگری را می‌کند و در این سوقصد پسر مدتی در بیمارستان بستری می‌شود و رابطه‌ای عاطفی میان او و پرستارش شکل می‌گیرد. همزمان با شکل‌گیری رابطه میان پرستار و پسر رئیس، آتش این جنگ زبانه می‌کشد و پرستار ناخواسته درگیر ماجرا می‌شود.


خرید کتاب دوست اندلسی
جستجوی کتاب دوست اندلسی در گودریدز

معرفی کتاب دوست اندلسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دوست اندلسی


 کتاب در کلبه ای در جنگل
 کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو 3
 کتاب فرانکلین نامرتب است
 کتاب دوستان ما انسان ها
 کتاب سفر باور نکردنی ادوارد
 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز