کتاب دفترچه یادداشت قرمز

اثر آنتوان لورن از انتشارات هیرمند - مترجم: شکیبا محب علی-بهترین رمان ها

دفترچه‌ی یادداشتی گم‌ می‌شود. مرد کتاب‌فروشی پیدایش می‌کند. یادداشت‌های خصوصی زن را مثل کتابی ممنوع می‌خواند. اشتیاق آغاز می‌شود. شوق دیدارِ…
سبک جذاب نویسنده در تمام صفحات این رمانِ کوتاه (اما عمیق) خودنمایی می‌کند.


خرید کتاب دفترچه یادداشت قرمز
جستجوی کتاب دفترچه یادداشت قرمز در گودریدز

معرفی کتاب دفترچه یادداشت قرمز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دفترچه یادداشت قرمز


 کتاب خانه ماتریونا
 کتاب خدای چیزهای کوچک
 کتاب کی صفر
 کتاب دهقانان
 کتاب پیامی در بطری
 کتاب چلنجر دیپ