کتاب بازی آخر بانو

-بهترین رمان ها

خانم دکتر محمدجانی هم استاد فلسفه است و هم اهل داستان. این زن مرموز که در کلاس‌های فلسفه جدیتی غریب دارد، در بعدازظهرهای جلسه‌های داستان انسانی دیگر است: مهربان و صمیمی. آیا همین نمی‌تواند دلیلی باشد بر گلبانو بودن او؟ زنی که خواسته و ناخواسته در دشوارترین وقایع تاریخ معاصر کشورمان نقش‌آفرینانه حضور داشته و با این همه بازیگری بوده است در دست مردانی بازیگردان؛ مردانی که هر یک بنا به هوای خود حضورش را نقش و نام بخشیده‌اند؛


خرید کتاب بازی آخر بانو
جستجوی کتاب بازی آخر بانو در گودریدز

معرفی کتاب بازی آخر بانو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی آخر بانو


 کتاب آقای جودت و پسران
 کتاب شش سال
 کتاب ندای کوهستان
 کتاب داروی شگفت انگیز جورج
 کتاب فرزند پنجم
 کتاب اداره پست