معرفی کتاب از قصر تا قصر

اثر نجیب محفوظ از انتشارات جامی - مترجم: ناصر طباطبایی-بهترین رمان ها

The novels of the Cairo Trilogy trace three generations of the family of tyrannical patriarch al-Sayyid Ahmad Abd al-Jawad, who rules his household with a strict hand while living a secret life of self-indulgence. Palace Walk introduces us to his gentle, oppressed wife, Amina, his cloistered daughters, Aisha and Khadija, and his three sons—the tragic and idealistic Fahmy, the dissolute hedonist Yasin, and the soul-searching intellectual Kamal. The family’s trials mirror those of their turbulent country during the years spanning the two world wars, as change comes to a society that has resisted it for centuries.


خرید کتاب از قصر تا قصر
جستجوی کتاب از قصر تا قصر در گودریدز

معرفی کتاب از قصر تا قصر از نگاه کاربران
دسته بندی های مرتبط با - کتاب از قصر تا قصر


#جایزه نوبل ادبیات - #داستان تاریخی - #ادبیات داستانی - #داستان درام - #ادبیات کلاسیک - #ادبیات مصر - #دهه 1950 میلادی - #تازه های ایران کتاب -
#انتشارات جامی - #نجیب محفوظ - #ناصر طباطبایی
کتاب های مرتبط با - کتاب از قصر تا قصر


 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب دریچه ای به سوی کیهان
 کتاب ستون دنیایم باش
 کتاب خانواده پاسکوآل دوآرته
 کتاب زوربای یونانی
 کتاب مرگ نور