کتاب آونگ فوکو

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-بهترین رمان ها

A superb cerebral entertainment about three editors who cook up a hoax-involving the Templar Knights, Stonehenge, the Cabala, and Brazilian voodoo, among other things-that suddenly becomes all too real. Translated by William Weaver. A Helen and Kurt Wolff Bookخرید کتاب آونگ فوکو
جستجوی کتاب آونگ فوکو در گودریدز

معرفی کتاب آونگ فوکو از نگاه کاربران
کتاب های حجیم انگیزه میخواهد،از بدبختیهای من کمبود انگیزه لازمه برای تمام کردن این اثر

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آونگ فوکو


 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب قصه گو
 کتاب مامان بزرگی که سرمگس را قورتش داد
 کتاب یادداشت های زیرزمینی
 کتاب انسان ها
 کتاب گل هایی به یاد آلجرنون