- آمده ام گله ای از شما بکنم آقای شمس.
- از من ؟!
- بله. آمده ام بپرسم چرا درباره من نوشتید.
- درباره شما؟! ولی من اولین بار است شما را می بینم.
- عرض من هم همین است. چطور ندیده و نشناخته درباره ی آدم ها کتاب می نویسید؟


خرید کتاب آن ها که به خانه ی من آمدند
جستجوی کتاب آن ها که به خانه ی من آمدند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها که به خانه ی من آمدند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها که به خانه ی من آمدند


 کتاب آقای هنشاو عزیز
 کتاب الیزابت کاستلو
 کتاب مرد دهم
 کتاب مزایای منزوی بودن
 کتاب دزد
 کتاب زمان لرزه